Kotao na pelet - Pelling

Kako radi Pelling kotao na pelet?

Sistem po kom radi Pelling kotao je savremeni, samodozirajući sistem, koji prema zadatom intenzitetu rada samostalno dozira pelet iz spremnika do ložišta. Pomoću ventilatora dimnih plinova, kotao stvara vazduh potreban za sagorevanje peleta.
Automatska regulacija Pelling kotla stara se o tome da kotao automatski smanji snagu grejanja kada dostigne željenu temperaturu. On tada radi održavajući lagani plamen. Kada temperatura opadne, kotao će povećati snagu grejanja.
U slučaju da temperatura kotla poraste za 2°C preko zadane, kotao se automatski gasi, a nakon opadanja temperature nastaviće da radi I pokrenuti fazu potpaljivanja. Ovaj moderni sistem garantuje maksimalan komfor i uživanje u željenoj toploti. Sve što je potrebno je da podesite željenu temperaturu i uživate u grejanju koje Pelling samostalno obavlja!

U slučaju priključenja sobnog termostata, možete birati između dva načina rada kotla:
• Na signal sobnog termostata kotao radi u minimalnoj snazi (ide u modulaciju).
• Na signal sobnog termostata kotao se gasi.
Kotao Pelling dizajniran je tako da ubacivanjem dodatne rešetke može raditi i na drvo, što vam pruža dodatnu sigurnost prilikom nabavke energenata za grejanje!

Čišćenje Pelling kotla na pelet

Pepeo se tokom rada kotla automarski ubacuje u ložište. Čišćenje kotla vrlo je lako i jednostavno, a vodite računa da prilikom izbacivanja pepela kotao bude hladan. Sve što je potrebno da uradite je da ispraznite ložište i uklonite pepeo i naslage sa stijenki kotla.

Kotao na pelet Pelling birajte skladno sa svojim potrebama

Ekona-Tim pobrinuo se za to da svako može da se opredeli za kotao na pelet Pelling, skladno sa sopstvenim potrebama i preferencijama. Tako u našoj ponudi možete pronaći 3 varijante najboljeg kotla, čija je jedina razlika stepen snage: kotao Pelling od 18, 25, 35, 50, 75, 100 kW.


Tehnički podaci

  J.M. Pelling 18 Pelling 25 Pelling 35 Pelling 50 Pelling 75 Pelling 100
A: Učinak (EN 303-5:2012)
 Maksimalna snaga  kW  18  25  35  50 75 100
 Minimalna snaga  kW 6  8 11,7 16,5 25 33
 Potrošnja el.energije maksimalna  W 350 350 410 410 450 510
 Potrošnja el.energije u stand by  W 5 5 5 5 5 5
 Elektropriključak (Napon / Frekvencija)   V,Hz  220 V, 50 Hz  220 V, 50 Hz  220 V, 50 Hz  220 V, 50 Hz  220 V, 50 Hz  220 V, 50 Hz
 Elektropriključak (Struja)  A  6  6 6 6 6 6
 Klasa kotla    5 5 5 5 5 5
               
C: Opšti podaci  
 Maksimalni dozvoljeni radni pritisak  bar 3 3 3 3 3 3
 Maksimalna dozvoljena temperatura odlaza  °C        80    
 Minimalna dozvoljena temperatura povrata  °C       50    
 Sadržaj vode u kotlu  l  48  60 90 120 154 181
 Težina kotla  kg 197 267 348 392 494 580
 Gorivo   PELET C1 po EN 303-5:2012 Tabela 7;  Sadržaj vlage manji od 12 %    
 Potrošnja peleta    min / max  kg  1,3 / 3,9  1,6 / 5,2  2,3/6,7  3,5/11,1  5,2 / 16,6  6,5 / 22,2
 Količina peleta u  spremniku standardni / maxi  kg  75  75 / 135  95 / 151  110 / 185  270  290
 Minimalna dimenzija otvora za dovod svježeg zraka  cm 2  150  150 210 300 300 300
 Buka pri radu  (mjereno po EN 15036-1)  dB 50 50 50 50 55 55
               
D: Tehnički podaci kotla i priključci  
 Širina kotla   mm  410  410  510  510  560 650
 Širina kotla sa spremnikom (standardni / maxi)  mm  710  710/910  810/1010  810/1010  1060  1150
 Visina kotla  mm  1245  1245  1385  1385  1670  1650
 Dubina kotla  mm  798  948  948  1098  1240  1240
 Visina odlaza / povrata  mm  88/1280  88/1280  85/1415  85/1415  70/1568  75/1532
 Polazni/povratni vod  inch (") 1" 1" 5/4" 5/4" 6/4" 2"
 Minimalni podtlak dimnjaka   Pa / mbar   5 / 0,05  5 / 0,05  5 / 0,05  5 / 0,05  15 / 0,15  20 / 0,20
 Visina sredine dimovodnog izlaza  mm  1420  1420  1440  1440  1598  1630
 Prečnik dimovodnog izlaza  Ø  120  120  120  120  150  150
* minimalna snaga - 30% nazivne snage kotla
* maksimalana snaga - 100% snage kotla