Kotao na pelet - Pelling ECO

Kako radi Pelling ECO kotao na pelet?

Kotao Pelling ECO ima konstrukciju sa regulacijom koja upravlja sagorevanjem pomoću regulatora temperature plamena. Ovaj kotao radi u 10 snaga, a one imaju predefinisane temperature plamena. Regulacija sve vreme rada kotla analizira temperaturu plamena i brine o tome da kotao uvek pruži temperaturu koju ste mu zadali. Ako je to potrebno, kotao će izvršiti korekciju ubacivanja količine peleta ili okretanja ventilatora, kako bi sve vreme postizao zadatu temperaturu plamena. Ovako savremenim načinom regulacije osigurano je savršeno sagorevanje u svim snagama kotla! Kada dostigne zadatu temperaturu, kotao će se ugasiti. Kada temperatura vode u kotlu opadne (zadata temperatura - 2°C ) – on će se ponovo upaliti. Uz regulaciju se isporučuju i 2 regulatora temperature za akumulacijski spremnik (PUFFER). Kada su priključeni regulatori, način rada kotla Pelling ECO je sledeći: prilikom zagrevanja, regulacija će prvo meriti temperaturu na dnu spremnika. Nakon dostizanja zadate temperature, ona gasi kotao i prebacuje proces merenja temperature na vrh spremnika. Hlađenjem, kotao se ponovo pali i zagreva vodu u spremniku.

Čišćenje Pelling kotla na pelet

Pepeo se tokom rada kotla automarski ubacuje u ložište. Čišćenje kotla vrlo je lako, brzo i jednostavno, a vodite računa da prilikom izbacivanja pepela kotao bude hladan. Sve što je potrebno da uradite je da ispraznite ložište i uklonite pepeo .


Tehnički podaci

A Učinak ( mjereno po EN 303-5:2012) Jedinica mjere Pelling 25 ECO Pelling 35 ECO Pelling 50 ECO
   Maksimalna snaga kW  25 35 47
 Minimalna snaga  kW 8 11,7 15,7
  Iskorištenje pri min/max snazi  %  92 / 91,3 91,5 / 91 91 / 91,4
  Potrošnja el. energije maksimalna  W 340 410 410
  Potrošnja el. energije u stand by  W 3 3 3
  Elektropriključak (Napon / Frekvencija)  V, Kz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz
  Elektropriključak (Struja)  A 6 6 6
   Klasa kotla 5 5 5
 
 B Podaci o emisiji plinova
 
  Temperatura dimnih plinova u min/max snazi °C 155 145 142
  Temperatura dimnih plinova u minimalnoj snazi  °C 82 87 91
  Prašina min. snaga / max snaga  mg/m³  13% O2 19 / 10 18 / 10 17 / 10
  CO min. snaga / max. snaga  mg/m³  13% O2 139 / 68 226 / 61 314 / 54
  Masa protoka  dimnih plinova  min. snaga / max. snaga  kg/s 0,0072 / 0,014 0,011 / 0,022 0,030 / 0,015
 
 C Opći podaci
  Maksimalni dozvoljeni radni pritisak  bar 3 3

3

  Maksimalna dozvoljena temperatura odlaza  °C 80
  Maksimalna dozvoljena temperatura povrata  °C 50
  Sadržaj vode u kotlu  l 60 90 120
  Težina kotla  kg 267 348 392
  Gorivo   PELET C1 nach EN 303-5:2012 Tabele 7 ;  Wassergehalt kleiner 12 %
  Potrošnja peleta min / max  kg 1,6 / 5,2 2,3 / 6,7 3,5 / 11,1
  Količina peleta u  spremniku standardni / maxi  kg 75 / 135 95 / 151 110 / 185
  Minimalna dimenzija otvora za dovod svježeg zraka  cm² 150 210 300
  Buka pri radu (mjereno po EN 15036-1)  dB (A) 50,3 50,3 50,3
   
 D Tehnički podaci kotla i priključci
  Širina kotla mm 410 510 510
  Širina kotla sa spremnikom (standardni / maxi) mm 710 / 910 810 / 1010 810 / 1010
  Visina kotla mm 1245 1385 1385
Dubina kotla mm 948 948 1098
  Visina odlaza / povrata mm 88 / 1280 85 / 1415 85 / 1415
  Minimalni podtlak dimnjaka Pa / mbar 12 / 0,12 12 / 0,12 12 / 0,12
  Visina sredine dimovodnog izlaza mm 1420 1600 1630
  Prečnik dimovodnog izlaza Ø 120 120 120
  *Minimalna snaga  -30% nazivne snage kotla
  * Maksimalna snaga - 100% snage kotla